Nr: 37 din: 25 01 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de HCL nr.379/25.01.2019 privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018