wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă Data adăugării
1 1 2017-12-12 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 2017-12-21 09:09
2 2 2018-05-31 Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 2018-06-12 10:10
3 7 2018-06-25 Proiect de hotărâre nr 2452/25.06.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social 2018-06-25 09:09
4 6 2018-06-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe al consilierilor locali 2018-06-27 09:09
5 3 2018-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea ROF 2018-06-28 12:12
6 4 2018-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe 2018-06-28 12:13
7 5 2018-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare și ținere la zi a Registrului Agricol 2018-06-28 12:14
8 8 2018-08-27 Proiect de hotărâre nr 33 pentru cofinanțarea proiectului "Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău" 2018-09-04 09:09
9 9 2018-08-27 Proiect de hotărâre nr 34 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău" în urma întocmirii Proiectului Tehnic și atribuirii Contractului de proiectare și execuție luc 2018-09-04 09:10
10 10 2018-08-27 Proiect de hotărâre nr 35 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Pîrjol 2018-09-04 09:11