Nr: 36 din: 20 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de HCL nr 6583/20.12.2018 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Compania Romprest Service SA