O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de bază creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice. Cu atât mai mult lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai acute în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-socială indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri guvernamentale,  fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe.

         Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă

fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în această activitate.

         Orientarea populaţiei spre activităţi industriale s-a diminuat treptat după 1992 din motive independente de aceasta, şi orientarea spre îndeletniciri tradiţionale. Restrângerea drastică a activităţilor industriale, efectul reformei economice a dus la întoarcerea în localitate a forţei de muncă disponibilizate care s-a îndreptat spre acele profesii şi ocupaţii, servicii cerute de economia de piaţă.

         Concret la nivelul Comunei Pârjol,activităţile şi preocupările economiei locale se prezintă la nivelul anului 2012 după cum urmează.

o    Activităţile agricole respectiv cultura plantelor şi creşterea animalelor;

     *  Cultivarea terenurilor este caracteristică zonei colinare şi preponderent de luncă, Com. Pârjol deţinând 1 605,58 ha de teren arabil din totalul de 3 836 ha teren agricol.

Furajarea animalelor se face în funcţie de sezon şi anotimp respectiv extensiv pe păşunile şi fâneţele naturale dar şi intensiv în perioada rece a anului, prin folosirea plantelor de nutreţ. În acest sens situaţia suprafeţelor de păşune înregistrează următoarea configuraţie : păşune naturală şi cultivată 667 ha.

        La nivelul Comunei Pârjol ca urmare a întocmirii documentaţiilor şi a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate privind desfăşurarea pe domenii de activitate,

   sunt înregistrate  următoarele socităţi cu profil productiv şi comercial:

 Domeniul productiv :

 •  OMV PETROM SA – extracţie petrol
 •  SC MARMARIAN CONSTRUCT – subansamble în construcţii,
 •  SC VAGEALZO SRL – construcţii civile,
 •  SC EDX MAR CONSTRUCT – construcţii civile,
 •  Domeniul – prestări servicii:
 •  SC WOODXPET – prestări servicii,
 •  SC TRANS LAS COM – prestări servicii de transport,
 •  BANCA COOP EC – prestări servicii bancare,
 •  Domeniul prestărilor de servicii comerciale en-gros şi en detail :
 •  SC REE BUSINESS – colectare şi recuperare material feros,
 •  SC COM RACLISM – magazin mixt,
 •  SC SILIAR SRL – comerţ cu băuturi,
 •  SC RURO INTERNI – comerţ mixt,
 •  SC ONDESING EXP – comerţ mixt,
 •  SC TITSERV SRL – magazin mixt,
 •  SC MELU PROD COM – magazin mixt,
 •  SC PANALISA PROD COM – comerţ mixt,
 •  COOPERATIVA de CONSUM – magazin mixt,
 •  SC BIZONUL SRL – magazin mixt,
 •  SC VASION SRL – comerţ cu materiale de construcţie,
 •  SC SOFRONIE COMPANY – comerţ cu materiale de construcţie,
 •  SC SOCOMEC PREST – comerţ cu materiale de construcţie,
 •  SC GICNEL SRL – magazin mixt,
 •  SC GEANY YANY – comerţ cu produse alimentare,
 •  SC SPĂTARU COMSTEF – comerţ mixt,
 •  SC PARF SRL – magazin mixt,
 •  SC COPOLNA IMPEX SRL – comerţ cu produse alcoolice,
 •  SC ETNA SRL – comerţ mixt,
 •  SC PAN-TIAD SRL – comerţ cu produse alimentare,
 •  SC NEL PYM COM SRL – comerţ mixt,
 •  SC CARMEL COM SRL – magazin mixt,
 •  II. CUREA I. VASILE –  magazin mixt,
 •  IF. ADAM St. LUCICA – comerţ cu produse alimentare,
 •  II. LICHI MARIUS – comerţ mixt,
 •  PF. TUCULEANU ALEX – comerţ mixt,
 •  II. ŞANDOR FLORENTIN – magazin mixt,
 •  II. DOBROVĂŢ C. LUCIAN – magazin mixt,
 •  PF. PRUTEANU ANDREI – magazin mixt,
 •  PF. CRISTEA MILUŢA – magazin mixt,
 •  II. CREANGĂ EMIL – magazin mixt,
 •  II. CASAPU EUGEN – comerţ cu cereale,
 •  II. COARDA FELIX – comerţ cu produse alimentare,
 •  II. PETECUŢĂ CONSTANTIN – magazin mixt,
 •  II. FLOREA C. CIPRIAN – comerţ cu produse alimentare,
 •  II. MOCANU GABRIELA – comerţ cu produse alimentare,
 •  IF. BOGATU ZENOVIA – magazin mixt,
 •  II. NISTOR I. ANDREEA – comerţ cu produse alcoolice,
 •  II. COTFAS MARINEL – magazin mixt,
 •  PF. ARDELEANU MIRELA – prestări servicii,
 •  Domeniul agrement : SC DISCO EUROPA SRL – discotecă 

O problemă acută este aceea că agenţii economici se confruntă cu lipsa de comunicare şi informare, în sensul că nu deţin informaţii despre oportunităţile de finanaţare, deşi la nivel central au fost organizate seminarii şi „mese rotunde” pentru promovarea acestor oportunităţi de finanţare. De asemenea , în comună  nu este activă nici o formă de consultanţă sau ONG.