Activitatea culturală la nivelul comunei se desfăşoară în cadrul celor 6 cămine  culturale cu localizarea în localităţile: PÂRJOL,  PUSTIANA, CÂMPENI, TÎRÂŢA, BĂSEŞTI ŞI BĂHNĂŞENI modernizate şi reabilitate. De asemenea trebuie amintită existenţa unei biblioteci comunale ce deţine cca 5 000 de volume şi 1250 cititori înscrişi din care activi 223, şi un punct de informare în cadrul biblotecii pârjol ce dispune de un cabinet de informatizare modern.
Deasemenea activitatea de informare este completată de existenţa bibliotecilor şcolare din incinta şcolilor principale.
legat de viaţa socio – culturală a comunităţii este de amintit existenţa unui număr mare de obiective istorice cu valoare de patrimoniu, monumente închinate eroilor neamului cu diferite prilejuri istorice :

  • MONUMENTUL EROILOR DIN LOC. PÂRJOL
  • MONUMENTUL EROILOR DIN LOC. BĂHNĂŞENI,
  • MONUMENTUL EROILOR DIN LOC. BĂSEŞTI,
  • MONUMENTUL EROILOR DIN LOC. PUSTIANA,
  • TROIŢA DIN „DEALUL ARIEI”- BĂHNĂŞENI
  • TROIŢA DE LEMN DE LA BĂRNEŞTI,
  • TROIŢELE DIN LOCALITĂŢILE : PUSTIANA,TĂRÂŢA, CÂMPENI