Teritoriul Comunei Pârjol se află situat în partea de Central – Nordică a judeţului, având coordonatele geografice :

     – 46 grade , 35 minute şi 24 secunde latitudine nordică

      -26 grade, 37 minute şi 46 secunde longitudine estică

şi limitat de:

  • la   N  Comuna  Balcani şi Comuna Blăgeşti
  • la   E   Comuna   Scorţeni,
  • la   S   Comuna  Ardeoani,
  • la   V   Comuna  Solonţ,

Comuna Pârjol a fost înfiinţată la data de 1 septembrie 1950 prin fuzionarea Comunelor Băseşti şi Băhnăşeni iar localităţile componente ale Unităţii Edministrativ Teritoriale Pârjol sunt :