wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă Data adaugarii
1 1 2016-06-25 privind constituirii comisiei de validare a Consiliului Local Pîrjol 2016-11-28 07:07
2 2 2016-06-25 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local Pîrjol 2016-11-28 07:08
3 3 2016-06-25 privind constituirea Consiliului Local Pîrjol 2016-11-28 07:09
4 4 2016-06-25 privind alegerea președintelui de ședință 2016-11-28 07:10
5 5 2016-06-25 privind alegerea viceprimarului comunei Pîrjol 2016-11-28 07:11
6 6 2016-07-14 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Pîrjol 2016-11-28 07:12
7 7 2016-07-14 pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB 2016-11-28 07:13
8 8 2016-07-18 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2016-11-28 07:14
9 9 2016-08-30 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2017-03-21 12:12
10 10 2016-08-30 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. 2017-03-21 12:13