Din punct de vedere demografic, Comuna  Pârjol se încadrează în categoria comunelor de gradul I cu un număr de  6 648 locuitori .

Populaţia stabilă fiind (după datele prezentate în anuarul 2012) reprezentată prin 3 390 persoane de sex masculin şi 3258 persoane de sex feminin.

Evoluţia numerică a populaţiei comunei pe sex:

Nr. crt

Specificaţie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pârjol

Total

6 855

 6 805

6 768

6 711

6 671

6 648

1

Masculin

3 517

 3 492

3 483

3 433

3 405

3 390

2

Feminin

3 338

 3 313

3 305

3 278

3 266

3 258

În prezent Com. Pârjol reprezintă 0,10% din suprafaţa judeţului şi 0,12% din populaţia judeţului,

         Datele recensămintelor anterioare anului 2011 reflectă următoarea situaţie statistică: -între anii 1966 – 1992 populaţia totală a scăzut cu cca. 978 persoane (rata medie totală a scăderii fiind de aproximativ 7,9%),

                 –  între anii 1992 – 2002 populaţia creşte cu cca. 376 persoane (rata medie anuală fiind de 10,6 %)

                  – între anii 2002 – 2011 populaţia scade cu 464 locuitori (rata medie fiind anuală fiind de 5,9 %)

         Tendinţele elementelor demografice componente ale indicatorului populaţie :

o   Natalitatea medie anuală (2002-2011) -15,1 %

o   Mortalitatea medie anuală (2002- 2011) – 14,9 %)

o   Spor natural rată medie anuală (2002-2011) – 0,2 %

o   Formare de noi familii (2002 – 2011) – 4,9 %

Din analiza structurii populaţiei pe sexe  şi vârste din totalul populaţie

Populaţia de sex masculin

  Populaţia de sex feminin

                    50,3%

                 49,7 %

În ceea ce priveşte mişcarea naturală a populaţiei : natalitate, mortalitate, spor

natural, situaţia se prezintă astfel :

        Numărul născuţilor vii pe localitate /an/ 1000 locuitori

    2007

   2008

  2009

   2010

  2011

  2012

Pârjol

      61

      66

      53

      53

     43

    51

Rata de natalitate a Comunei Pârjol– născuţi vii la 1000 de locuitori/an

   2007

   2008

   2009

   2010

   2011

   2012

Pârjol

   8,8

    9,6

    7,7

     7,8

      6,4

      7,6

Structura  populaţiei pe religii

Din punct de vedere confesional, majoritatea  locuitorilor sunt credincioşi ortodoxi, romano – catolici iar pentru 2,7% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională (conform studiilor făcute prin studiul de caz din cadrul proiectului „Investeşte în oameni” cofinanţat de Fondul Social European).

Nr.

CONFESIUNEA

 Număr credincioşi

       %

 1.

ortodoxă

   4 284

   64,45

 2.

Romano – catolică

   2 142

   32,25

 3.

Alte confesiuni

      222

     2,70

Din punct de vedere etnic Comuna Pârjol deține următoarea sitoație demografică:

Nr.

    ETNIA

Număr

etnici

       %

  1.

 Română

  6 090

    91,50

  2.

 Maghiară

    230

      3,45

  3.

 Ciangăi

    146

      2,20