U.A.T.

Denumire proiect

Valoare proiect

Durata  de

implementare

Stadiul  actual  al

implementării

Finanțatorul  Programului

UAT  COMUNA  PÎRJOL

POD PESTE RAUL TAZLAU,  IN COMUNA PIRJOL, JUDETUL BACAU

7.035.789 lei

2018-2022

LUCRARE  FINALIZATA

Fonduri Guvernamentale P.N.D.L. și  B.L.(Buget Local)

UAT  COMUNA  PÎRJOL

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA TARATA, COMUNA PARJOL, JUDETUL BACAU”

2.784.045 lei

2018-2022

În  curs  de  implementare,  realizat  lucrarări  70%

Fonduri Guvernamentale P.N.D.L. și  B.L.(Buget Local)

UAT  COMUNA  PÎRJOL

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT  CULTURAL  DIN LOCALITATEA PUSTIANA, COMUNA PIRJOL, JUDETU BACAU

481.000 Euro

36 luni

2018-2021

În  curs  de  implementare,  realizat  PTH,  fi

nalizare  procedura de  achiziție prin  semnarea  contractului  de  lucrari

Fonduri Europene A.F.I.R. -P.N.D.R. și  B.L.

UAT  COMUNA  PÎRJOL

,,MODERNIZARE  DRUM COMUNAL   DC 183  PARJOL –   BAHNASENI,   L = 4.270 ML (origineproiect DJ 156 A –limita comuna Solont), COMUNA PARJOL, JUDETUL BACAU” REST DE  EXECUTATA

3.080.974,7 lei

2015-2019

În  curs  de  implementare,  realizat  lucrarări  85%

Fonduri Guvernamentale P.N.D.L. și  B.L.

UAT  COMUNA  PÎRJOL

,,ÎNFIINȚARE   SISTEM  DE  ALIMENTARE  CU  APĂ  ȘI CANALIZARE COMUNA  PÎRJOL,  JUDEȚUL  BACĂU” (SATELE PUSTIANA ȘI CÎMPENI)

15.498.695 lei

2014-2024

În  curs  de  implementare,  realizat  SF

Fonduri  Europene,  CRAB,  BL

UAT  COMUNA  PÎRJOL

CONSTRUIRE  GRĂDINIȚĂ  CU  3 GRUPE CU PROGRAM  NORMAL SAT. PÎRJOL, COMUNA  PÎRJOL.

2.910.802 lei

2018-2020

Cerere  de Finanțare  APROBATA Etapa-I

Fonduri  Europene,

UAT  COMUNA  PÂRJOL

„DEZVOLTAREA SERVICIILOR LOCALE  DE  BAZA PRIN ACHIZITIONAREA UNEI AUTOBASCULANTE, IN COMUNA PIRJOL, JUDETUL BACĂU”

3.500.000 E

2017-2018

AUTOBASCULANTĂ achizitionată

Fonduri Europene A.F.I.R. –G.A.L. și  B.L.

UAT  COMUNA  PÎRJOL

,,ÎNFIINȚARE   SISTEM  DE  ALIMENTARE  CU  APĂ  ȘI CANALIZARE COMUNA  PÂRJOL,  JUDEȚUL  BACĂU” (SATELE PÂRJOL, TĂRÂȚA, HEMIENI)

6.000.000 E

2019-2020

Inițiere  proiect

Fonduri  Europene,

UAT  COMUNA  PÎRJOL

,,ÎNFIINȚARE   SISTEM  DE  ALIMENTARE  CU  GAZE COMUNA  PÂRJOL,  JUDEȚUL  BACĂU”

2.500.000 E

2019-2020

Inițiere  proiect

Fonduri  Europene,

UAT  COMUNA  PÎRJOL

CONSTRUIRE  CENTRU  SOCIAL  COMUNA  PÂRJOL,  JUDEȚUL  BACĂU

2.500.000 E

2019-2022

Inițiere  proiect

Fonduri  C.N.I.

UAT  COMUNA  PÎRJOL

CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU CULTURAL, SAT   TĂRÂȚA  COMUNA  PÂRJOL,   JUDEȚUL  BACĂU

2.000.000 E

2019-2020

În  curs  de  implementare,  realizat  SF

Fonduri  C.N.I.

UAT  COMUNA  PÎRJOL

REABILITARE  DRUMURI  SĂTEȘTI,  PODURI  ȘI  CONSOLIDARE MALURI  AFECTATE  ÎN  COMUNA PÂRJOL

22.168.823 LEI

2019-2020

În  curs  de  implementare,  realizat  SF

Fonduri  C.N.I.

UAT  COMUNA  PÎRJOL

REABILITARE  DRUMURI  SĂTEȘTI,  PODURI  ȘI  CONSOLIDARE MALURI  AFECTATE  ÎN  COMUNA PÂRJOL ETAPA II

30.000.000 LEI

2019-2020

În  curs  de  implementare,  realizat  SF

Fonduri  C.N.I.

UAT  COMUNA  PÎRJOL

MODERNIZARE  DRUMMURI PRIN  ASFALTARE COMUNA  PARJOL,  JUDETUL  BACĂU

30.000.000 LEI

2019-2022

Inițiere  proiect

Fonduri  F.D.I.

UAT  COMUNA  PÎRJOL

CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU CULTURAL, SAT PÂRJOL  COMUNA  PÂRJOL,   JUDEȚUL  BACĂU

2.000.000 E

2019-2022

Inițiere  proiect

Fonduri C.N.I.