Nr: 84 din: 20 12 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind avizarea de principiu a documentatiei PUZ „CONSTRUIRE ȘI DOTARE
CENTRU CULTURAL" situat in intravilanul și extravilanul satului Tarata, comuna
Pârjol, Judetul Bacau, beneficiar - U.A.T. Comuna Pârjol