Nr: 83 din: 20 12 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2019