Nr: 67 din: 26 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare drumuri sătești, poduri și consolidare maluri afectate în Comuna Pârjol, județul Bacău”