Nr: 65 din: 26 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pârjol, județul Bacău