Nr: 64 din: 26 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2019