Nr: 66 din: 26 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Reabilitare drumuri sătești, poduri și consolidare maluri afectate în comuna Pârjol, județul Bacău”