Nr: 56 din: 29 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pârjol, județul Bacău