Nr: 55 din: 29 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârjol, județul Bacău