Nr: 57 din: 29 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pârjol pentru anul 2019