Nr: 34 din: 18 04 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămîntuluicultural din localitatea Pustiana”