Nr: 35 din: 30 05 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobareacotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB pentru anul 2019