Nr: 10 din: 31 01 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău