Nr: 9 din: 31 01 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău