Nr: 1 din: 09 01 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Pîrjol a deficitului secțiunii de dezvoltare, cu suma de 289.104,96