Nr: 2 din: 09 01 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare- ADIS