În baza art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, aducem la cunoștință publică anunțul de intenție referitor la elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei


FIȘIERE ATAȘATE