Anunț privind intenția elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei


Publicat la: 18 martie 2021

În baza art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, aducem la cunoștință publică anunțul de intenție referitor la elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comuneiFIȘIERE ATAȘATE


Anunt

Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/anunt-privind-intentia-elaborarii-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-comunei/