Nr: 130 din: 27 02 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre nr.984 din 27.02.2020 cu privire la Planul anual de acțiuni de interes localpentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2020