Nr: 129 din: 24 02 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre nr.884 privind solicitarea sponsorizării și aprobarea plantării în izlazul comunal proietatea privată a UAT Comuna Pârjol a 1500 puieți proveniți de la RegiaNațională a Pădurilor -Romsilva - Direcția Silvică Bacău