Nr: 119 din: 07 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre nr.42 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil cu nr, cadastral 61157 in suprafata de 22.900 m.p.,amplasati in TJ/P 23, situat in sat. Basasti, comuna Pârjol, judetul Bacau, in doua loturi și inscrierea in cartea funciara