Nr: 117 din: 07 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre nr.31 privind acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la inchlderea exercițiului bugetar al anului 2019