Nr: 82 din: 11 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre nr.3340/11.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2019