Dispozițiile autorității executive

Dispozițiile autorității executive2019-09-18T20:49:35+02:00

Dispoziție

Nr: 283 din: 23-09-2019
privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza UAT Pârjol

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 227 din: 23-07-2019
privind desemnarea expertului cooptat în cadrul procedurii de achiziție în vederea atribuirii contractului de Execuție a lucrărilor de modernizare/renovare așezământ cultural în localitatea Pustiana în carul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 228 din: 30-07-2019
privind desemnare responsabilului cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 224 din: 15-07-2019
privind constituirea comisie de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Pod peste râul Tazlău, în comuna Pârjol, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 226 din: 22-07-2019
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții: Execuția lucrărilor de modernizare/renovare așezământ cultural în localitatea Pustiana în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 171 din: 24-05-2019
privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 225 din: 22-07-2019
cu privire la desemnarea domnului consilier superior A. S.-N., doamnei consilier superior C. D. și doamnei referent asistent C.E ca persoane responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanțare încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 200 din: 27-06-2019
privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 27 iunie 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 204 din: 28-06-2019
privind exercitarea cu caracter temporar a dnei S.M., având funcția publică de execuție de consilier, grad profesional superior, gradația 5 în cadrul compartimentului Secretariat și Relații publice, în funcția de conducere vacantă de secretar al comunei Pârjol

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 223 din: 10-07-2019
privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 16 iulie 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 3 din 7
Rezultate 70
Go to Top