Dispozițiile autorității executive

Dispozițiile autorității executive2019-09-18T20:49:35+02:00

Dispoziție

Nr: 14 din: 27-01-2020
privind numirea dirigintelui de șantier, în vederea urmăririi din punct de vedere tehnic al proiectului:”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL ÎN LOCALITĂȚATEA PUSTIANA, COMUNA PÂRJOL, JUD. BACĂU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 13 din: 27-01-2020
privind constituirea Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriiilor și capititalurilor UAT comuna Pârjol și aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Pârjol, jud. Bacău, pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 12 din: 23-01-2020
privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 30.01.2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 11 din: 21-01-2020
privind nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a UAT Comuna Pârjol, care vor distribui produse raționalizate către populație în caz de mobilizare sau război

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 10 din: 16-01-2020
privind reorganizarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei Pârjol, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 5 din: 16-01-2020
privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară pentru data de 16.01.2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 4 din: 13-01-2020
privind aprobarea autorului pentru încălzirea locuinței cu lemne

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 1 din: 07-01-2020
privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară pentru data de 09.01.2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 290 din: 30-09-2019
privind delegarea atribuțiilor de secretar general al U.A.T. Pârjol către doamna Spătaru Margareta, funcționar public de execuție, consilier grad profesional superior, gradația 5 în cadrul Compartimentului Registratură, Stare civilă, Resurse umane, Arhivă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârjol, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 291 din: 01-10-2019
privind convocarea Consiliului local in sedinţă extraordinară de îndată pentru data de 2 octombrie 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 2 din 7
Rezultate 70
Go to Top