Nr: 17 din: 02 03 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local in anul 2020 precum si punerea in executare a sentintelor civile/ penale cu obligatia de munca neremunerata in folosul cornunitatii pentru persoanele sanctionate
/condamnate.