Nr: 9 din: 30 01 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019