Nr: 10 din: 30 01 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”