Nr: 7 din: 30 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Pârjol începând cu 01 ianuarie 2020