Nr: 66 din: 27 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului începând cu 01 ianuarie 2019