Nr: 52 din: 03 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea funcționare respectiv secțiunea de dezvoltare, al Comunei Pârjol la data de 30.06.2019