Nr: 53 din: 03 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol