Nr: 51 din: 25 10 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău