Nr: 50 din: 27 06 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor aparținând domeniului public și/sau privat al comunei Pârjol