Nr: 49 din: 25 10 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al satului Băsăști, comunei Pîrjol, județul Bacău