Nr: 43 din: 15 10 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pârjol, județul Bacău