Nr: 42 din: 15 10 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pârjol, județul Bacău