Nr: 41 din: 29 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău