Nr: 32 din: 18 04 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022