Nr: 32 din: 24 07 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Pîrjol, județul Bacău, a sumelor de bani alocate procurării de materiale de construcții, pentru întreținerea și efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult din comună, pentru anul 2017