Nr: 28 din: 03 07 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Construire grădiniță cu trei grupe cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău"