Nr: 31 din: 28 06 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău